Menu

Päikeseelektrijaam Aadu talus / Solar power station

Aadu turismitalu taotles PRIAst Maapiirkonnas majandustegevuse mitmekesistamise inveteeringutoetust 2016 aastal päikeseelektrijaama rajamiseks ja elektrivõrguga liitumiseks. Eesmärk on parandada elektrivõimsust läbi taastuvenergia. Tööd teostati 2017 aastal.

Aadu Recreation Farm applied for investment funding from the Estonian Agricultural Registers and Information Board in 2016 to set up a solar power station and to join the electrical network. The aim is to improve electrical power through renewable energy. The project was carried out in 2017.

PRIA

Leave a Reply

Your email address will not be published.

*