Menu

News

Päikeseelektrijaam Aadu talus / Solar power station Aadu turismitalu taotles PRIAst Maapiirkonnas majandustegevuse mitmekesistamise inveteeringutoetust 2016 aastal päikeseelektrijaama rajamiseks ja elektrivõrguga liitumiseks. Eesmärk on parandada elektrivõimsust...
27. sept. 2017